Skandinavisk Elektrisk Transport System – SETS II

I juni 2019 bevilgede EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak og Norsk forvaltende myndighed tilsammen 2 mio. euro i støtte til det 3-årige udviklingsprojekt Skandinavisk Elektrisk Transport System, forkortet SETS.

SETS-projektet skal bidrage til at reducere støj og partikeludledning fra de nordiske havne og den maritime transportsektor ved i løbet af de næste tre år at fremme elektrificering på 8 havne i Danmark, Norge og Sverige, og sammen med disse havne udvikle løsninger, værktøjer og metoder som gør havnene og søfarten i KASK-regionen mere miljøvenlig og som kan inspirere omverdenen.

Med afsæt i danske og norske forskningsmiljøer granskes ‘best practices and solutions’ inden for bl.a. batteriteknologi, samtidig med at der sammen med transport- og servicesektoren kigges på driftskrav til de fremtidige teknologiløsninger. På baggrund heraf udarbejdes individuelle elektrificeringsplaner og strategier for implementering på de enkelte havne, ligesom mulighederne for nye forretnings- og finansieringsmodeller afdækkes.

Partnerne i SETS-projektet er: Energibyen Frederikshavn, Aarhus Universitet, Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Hirtshals Havn, svenske Sotenäs Kommun og Kungshamn Hamn samt Universitetet i Sørøst-Norge og de norske havne i Larvik, Moss, Arendal og Grenland.

Skagen Uddannelsescenter er LeadPartner og økonomisk ansvarlig for projektet.

For yderligere oplysninger, kontakt projektleder 

Jens Lundholm Pedersen mail: jlp@sucska.dk / tlf: +45 51598103

Havn
Læs mere om SETS II HER