Få støtte som Havn

Der findes en række støtteordninger som støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder, men der stilles selvfølgelig nogle krav.

Havne anses af EU som væsentlig infrastruktur, som er med til at binde transportnettet i Europa sammen. Derfor er havne også omfattet af Europa Kommissionens gruppefritagelsesforordning, hvilket betyder at havne i en række tilfælde kan modtage midler fra nationale og europæiske støtteprogrammer uden at blive ramt af reglerne om statsstøtte.

Havne kan bl.a. få støtte til

  • investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af havneinfrastruktur
  • Investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af adgangsinfrastruktur (f.eks. veje til og fra havne)
  • Oprensning.

Kommer du fra en havn og går du med udviklingsplaner, så kontakt os for en snak om dine muligheder i de europæiske støtteordninger.

Der findes en række støtteordninger som støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder, men der stilles selvfølgelig nogle krav.

For at få offentlig støtte som havn skal din idé på den ene eller anden måde komme samfundet til gavn. Det kan fx være at du er med til at skabe nye arbejdspladser, at du er med til at omsætte forskning eller ny teknologi til nye produkter, eller at din idé er til gavn for klimaet, sundhed eller børn og unges læring – eller noget helt andet.

Har din idé et samfundsmæssigt perspektiv så kontakt os og lad os tage en snak om dine muligheder.