Få støtte som Kulturinstitution

Kommer du fra en kulturinstitution, og mangler du finansiering for at kunne realisere din idé, kan du med fordel kigge på de nationale og europæiske støtteordninger. Organisationer og selvejende institutioner anses som gode tilskudsmodtagere fordi de som oftest har et almennyttigt formål, og ikke har privatøkonomiske interesser.

Samtidig har især de europæiske støtteordninger en interesse i at styrke det tværnationale samarbejde mellem kulturinstitutioner.

Så hvis du har på fornemmelsen at din idé matcher de nationale eller europæiske strategier indenfor dit område, så kontakt os og lad os undersøge mulighederne.