Støtteprogrammer

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond logo

Vi kan hjælpe med at vurdere om din idé kan støttes af den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond (ESF) er EUs primære værktøj til at fremme beskæftigelse og social integration. ESF hjælper folk med at komme i arbejde (eller finde et bedre job), integrerer handicappede i samfundet og sikrer mere fair muligheder i livet for alle.

EU har en målsætning om at skabe flere og bedre job og et socialt inkluderende samfund. Målene er beskrevet i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i EU.
Socialfonden spiller en vigtig rolle med hensyn til at indfri EU’s målsætninger og afhjælpe effekten af den økonomiske krise – navnlig den stigende arbejdsløshed og fattigdom.

I perioden 2014-2020 er Socialfonden målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Målet er at få flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Begge dele er afgørende forudsætninger for at øge produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer Socialfonden projekter, der kan:

 • øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder (SMV-segmentet er fra 2-250 medarbejdere)
 • fremme social inklusion via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
 • styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Det nuværende Socialfondsprogram løber frem til ultimo 2020, og der arbejdes i øjeblikket på et nyt program for perioden 2021 til 2027.

Læs mere om ESF på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Den Europæiske Regionalfond

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling logo

Vi kan hjælpe med at vurdere om din idé kan støttes af den Europæiske Regionalfond

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), i daglig
tal EU’s Regionalfond, skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder.

Det danske program for Regionalfonden har undertitlen ”Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder”, og i perioden frem til 2020 er det overordnede formål med programmet at medvirke til at styrke den økonomiske vækst i alle danske regioner og bidrage til at indfri EU 2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det skal primært ske ved at øge jobskabelsen og produktivitetsudviklingen.

Regionalfonden fokuserer på fire specifikke mål, primært rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV’er):

 • Øge antallet af innovative SMV’er
 • Øge antallet af vækstvirksomheder
 • Forbedre energi- og ressourceeffektivitet i SMV’er
 • Energiforbrug i byer med over 30.000 indbyggere reduceres

Det nuværende Regionalfondsprogram løber frem til ultimo 2020, og der arbejdes i øjeblikket på et nyt program for perioden 2021 til 2027.

Læs mere om Regionalfonden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Interreg ØKS

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak logo

Vi kan hjælpe med at vurdere om I kan indgå i et Interreg ØKS projekt

Siden 1989 har Interreg fungeret som EUs værktøj for samarbejde over landegrænser.

Interreg ØKS programmet omfatter det geografiske område omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak, og programmet støtter udviklings- og samarbejdsprojekter indenfor temaerne Innovation, Grøn økonomi, Transport og Beskæftigelse.

Projekter skal have partnere fra minimum 2 lande (Danmark/Norge/Sverige) og kan løbe i op til 3 år.

Den nuværende programperiode udløber ultimo 2020, men det er fortsat muligt at ansøge programmet primo 2020. Projekter som får bevilling nu skal være afsluttet senest ultimo oktober 2022.

Læs mere om Interreg ØKS her.

Interreg Baltic Sea

Interreg Baltic Sea Region logo

Vi kan hjælpe med at vurdere om I kan indgå i et Interreg Baltic Sea projekt

Interreg Baltic Sea Region programmet dækker landene omkring Østersøen, herunder også Danmark og Norge. Projekter skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige lande fra programområdet.

Programmet støtter integreret territorial udvikling og samarbejde for en mere innovativ, bedre tilgængelig og mere bæredygtig Østersøregion, og projekter skal fremme et af nedenstående 4 indsatsområder:

 • Innovationskapacitet
 • Forvaltning af naturressourcer
 • Bæredygtig transport
 • EU’s strategier for Østersøregionen

De samlede projektbudgetter varierer typisk mellem 1,5 og 4,5 millioner euro for syv eller flere partnere, der arbejder sammen i to til tre år.

Den nuværende programperiode udløber ultimo 2020, men det er pt muligt at ansøge om forprojekter, også kaldet Seed Money. Forprojekterne kan bruges til at opbygge partnerskab og forberede et fuld-skala projekt når den nye programperiode for 2021-2027 åbner.

Læs mere om Interreg Baltic Sea her.