Om Skagen Uddannelsescenter

Skagen Uddannelsescenter er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1988. Fonden drives i henhold til bestemmelserne i Lov om erhvervsdrivende fonde, og ledes af en 6 mand stor bestyrelse.

 • Formand: John Karlsson, formand Dansk Metal Vendsyssel, udpeget af FH Frederikshavn-Læsø
 • Næstformand: Mogens Andersen, direktør Pelagia Danmark A/S, udpeget af DI Vendsyssel
 • Steen Frydkjær Andersen, selvstændig, udpeget af Skagen Erhvervsforening
 • Finn Jenne, formand 3F Frederikshavn, udpeget af FH Frederikshavn-Læsø
 • Jens Lundholm Pedersen, projektkonsulent Skagen Uddannelsescenter

Hvad arbejder vi for

Vi arbejder for at fremme virksomheder og organisationers mulighed for udvikling og vækst. Dette gør vi ved 

 • At koordinere alle bestræbelser for etablering af uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling efter folkeskolen.
 • At udmønte disse bestræbelser i etableringen af undervisningstilbud indenfor flest mulige relevante uddannelser.
 • At formidle kursusaktivitet og understøtte medarbejder- og organisationsudvikling i virksomheder og organisationer.
 • At udvikle og afvikle motiverede kursusaktiviteter på ledighedsområdet.
 • At understøtte etableringen af gode fysiske rammer for undervisningen således, at undervisningen kan gennemføres på en kvalitativ måde.
 • At medvirke til at fremme de i området definerede beskæftigelses-, erhvervs- og udviklingsplaner.
   

Vi har over 20 års erfaring med tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og gennemførsel af projekter indenfor uddannelse og kompetenceudvikling, etablering af samarbejder mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og vidensinstitutioner, samt opbygning og gennemførsel af nationale og europæiske samarbejder og projekter.

Vi er med egne ord eksperter i at få etableret en dansk eller international projektgruppe omkring et formål og bistå med selve ansøgningen og projektledelse når projektet starter.

Vores historie

Skagen Uddannelsescenter startede sine aktiviteter i slutningen af 1980’erne i den gamle tekniske skole i Skagen, beliggende på Sct. Laurentiivej ved det gamle Vandtårn. Hovedaktiviteterne var afvikling af kursus og uddannelsesforløb for ledige og beskæftigede borgere. Op gennem 90’erne steg fokus på opkvalificering af ledige og pladsbehovet steg.

Det var også i disse år at de første EU-projekter blev søgt hos Den Europæiske Socialfond. I 1996 flyttede Uddannelsescentret til Jens Winthers vej 37, og overtog de bygninger som tidligere havde huset Skagen Radio.

Her blev der etableret lokaler til både teori, edb og værkstedslokaler, og over 100 kursister havde deres daglige gang på centret. I midten af 00’erne ændredes beskæftigelsespolitikken og reglerne i forhold til opkvalificering af ledige, og dermed reduceredes behovet for undervisningslokaler.

Fokus skiftede fra opkvalificering af ledige over mod at bistå lokale virksomheder og organisationer med at få realiseret deres udviklingsplaner, bl.a. bistod Uddannelsescentret Skagen Havn ifm. finansiering af havneudvidelsen i 2006-2007, Museerne i Nordjylland ifm. en række digitaliserings-, udviklings- og samarbejdsprojekter i perioden 2007 til 2012, og Skagen Skipperskole ifm. opførelsen af en ny Skipperskole i 2010-2011.

I 2009 flyttede Uddannelsescentret til nye lokaler på Skagen Havn, og i august 2015 flyttede vi ind i de nuværende lokaler på Skagen Skipperskole, nu MARTEC Skagen. Vi har en helt enestående udsigt over Kattegat – kom og besøg os!