Få støtte som Kommune

At omsætte politiske visioner og idéer til konkrete og borgernære tiltag giver ofte nogle finansieringsmæssige udfordringer. De nødvendige resurser følger ikke automatisk med.

De nationale og europæiske støtteordninger har som oftest til formål at fremme særlige politiske dagsordner, og hvis din idé matcher de nationale eller europæiske strategier indenfor området, er det nogle gange muligt at skaffe supplerende finansiering til projektet.

Kontakt os og lad os se om vi kan finde finansiering til dit projekt.