Få støtte som Virksomhed

Der findes en række støtteordninger som støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder, men der stilles selvfølgelig nogle krav.

For at få offentlig støtte skal din idé på den ene eller anden måde komme samfundet til gavn. Det kan fx være at du er med til at skabe nye arbejdspladser, at du er med til at omsætte forskning eller ny teknologi til nye produkter, eller at din idé er til gavn for klimaet, sundhed eller børn og unges læring – eller noget helt andet.

Har din idé et samfundsmæssigt perspektiv så kontakt os og lad os tage en snak om dine muligheder.