Fondsansøgninger

Skagen Uddannelsescenter hjælper virksomheder og foreninger med fondsansøgninger til finansiering af lokale initiativer og projekter. Vi har senest bistået med fondsansøgninger for nedenstående projekter:

Læs mere om Ålbæk Havnebad HER

Foreningen Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro arbejder på at etablere et havnebad i den yderste del af Ålbæk Havn og en aktivitetsbro på havnens sydmole. På aktivitetsbroen etableres omklædnings-faciliteter, terrasser og opholdsområder med borde og bænke, i havnebadet badebroer og flydende pontoner, og på sigt skal der også opføres en østvendt sauna med udsigt ud over havneindsejlingen. Projektet har et anlægsbudget på ca. 7 mio. kr. Foreningen forventer projektopstart i foråret 2022.

Læs mere om Hvide Klit HER

Golfklubben Hvide Klit ønsker at etablere et nyt 9.500 m2 stort vådområde på banearealet i Bunken Klitplantage. Projektet skal gøre banen mere attraktiv for både egne spillere, greenfee-spillere og turneringer, sikre en mere miljørigtig og bæredygtig brug af områdets vandressourcer samt skabe et godt grundlag for biodiversiteten. Projektet har et anlægsbudget på ca. 927.000 kr. Projektet forventes at påbegynde september 2021.

Læs mere om fiske- og udsigtsplatformene HER

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skagen Havn, Skagen Havfiskerklub, Skagen Byting og Turisthus Nord har i fællesskab skabt nye faciliteter til lystfiskere. Ved at etablere 3 platforme langs den nye ydermole, er der skabt unikke muligheder for molefiskeri og fantastiske udsigtspunkter. Projektet har modtaget tilskud fra ENV Fonden og Friluftsrådet, og fiske- og udsigtsplatformene blev taget i brug den 19. marts 2021.