SIR – Sustainability, Innovation & Resilience

Skagen Uddannelsescenter har taget initiativ til SIR projektet for at undersøge anvendelsen af quadruple-helix innovationsmodellen som et værktøj til at styrke lokal sammenhængskraft og udviklingen af bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund. Projektet har et særligt fokus på hvordan specifikt kyst- og landområder kan anvende modellen.

Illustration: Quadruple-helix innovationsmodel

I projektet identificeres netværkspartners inden for offentlig administration og inden for vidensaktører, lokale virksomheder og repræsentanter for civilsamfundet. Projektet vil undersøge, hvordan quadruple-helix innovationsmodellen kan bruges som redskab til at styrke den lokale samhørighed og udviklingen af ​​bæredygtige og modstandsdygtige lokale samfund med et specifikt fokus på kyst- og landområder. Det skal blandt andet undersøges, hvordan modellen kan integreres i udvikling og implementering af lokale udviklingsprogrammer og strategiske tiltag.

Samtidig skal der udføres en kortlægning og analyse af relevant tværnational forskning og nye metoder i forhold til at udvikle og afprøve nye grænseoverskridende modeller for styrket netværksdannelse og samarbejde mellem lokale aktører, virksomheder, myndigheder og vidensaktører.   

Skagen Uddannelsescenter er Lead Partner og økonomisk ansvarlig for projektet.

Sotenäs Symbioscentrum er partner i Sverige.

For yderligere oplysninger, kontakt projektkonsulent Michael Ax,

Mail: max@sucska.dk eller telefon: +45 50502520