Tidligere projekter

Vi har gennem årene gennemført projekter indenfor følgende EU-programmer:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

 • Bistået Senhjerneskadecenter Nord i Frederikshavn med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende deltagelse i landsdækkende projekt om Offentlig-Privat Innovation og etablering af Living Lab på Senhjerneskadecentret. 
 • Bistået GASmuseet i Hobro med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende etablering af nyt videns- og oplevelsescenter for energi, miljø og klima.
 • Bistået Skagen Skipperskole med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende opførelse af ny skipperskole.
 • Bistået de statsanerkendte museer i Nordjylland med udarbejdelse af ansøgninger og gennemførsel af projekter indenfor udvikling af nye oplevelses-design.
 • Bistået Skagen Havn med udarbejdelse af ansøgning til første etape af udvidelsen af Skagen Havn.

Den Europæiske Fiskerifond

 • Bistået Skagen Skipperskole med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende etablering af ny full-mission brosimulator.

Fornyelsesfonden / Markedsmodningsfonden

 • Bistået Frederikshavn Kommune med ansøgning og gennemførelse af projekt omhandlende funktionsudbud indenfor inkontinensområdet.

Den Europæiske Socialfond og Europa Kommissionens EQUAL-program

 • Bistået Sønderborg og Løgumkloster kommuner med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projektet ”Det multikulturelle arbejdsmarked med kommunen i centrum”. Projektet blev tildelt 2. pladsen ved uddelingen af Socialministeriets Integrationspris i 2004. 
 • Bistået Skagen Kommune med udarbejdelse af ansøgninger og gennemførsel af en række projekter omhandlende opkvalificeringsforløb for ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Grundtvig

 • Dansk partner i R3L Promotor projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på udvikling af IT-baserede supporttjenester for bæredygtige europæiske lærende regioner.
 • Dansk partner i NewTELS projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på spredning af erfaringer om livslang læring i 16 europæiske lande.
 • Dansk partner i Lilliput-projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på udvikling af læringsmaterialer om lærende byer og regioner.

Interreg ØKS

 • Lead Partner på projektet ”SETS2 – Skandinavisk Elektrisk Transport System”, et projekt som skal accelerere de nordiske havnes omstilling til el-drift, og herigennem bidrage til at reducere CO2 udledningen fra havnene.
 • Lead Partner på projektet ”NIV – Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK”, et projekt som har til formål at fremme iværksætteri og opstarten af nye virksomheder blandt borgere med udenlandsk baggrund, og at fremme beskæftigelsen for samme målgruppe i enkeltmands, mikro- og nystartede virksomheder.
 • Dansk koordinator på projektet Ren Kystlinje, et miljøprojekt med fokus på at reducere og nedbringe plastforureningen i Kattegat/Skagerrak. 
 • Initiativtager og partner i SETS-forprojektet, som banede vejen for at samle relevante aktører ift. udbredelse af miljørigtige transportløsninger indenfor KASK-regionen om et fælles tværnationalt udviklingsprojekt.
 • Konsulentbistand til de statsanerkendte museer i Nordjylland i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af det dansk-svensk-norske samarbejdsprojekt IKON (Interregionalt KulturOplevelses Netværk).

Interreg Baltic Sea Region

 • Dansk partner i Baltic SeaBreeze-projektet, et miljøprojekt med fokus på at ændre holdninger og adfærd for at mindske havforurening.

Interreg North Sea Region

 • Dansk koordinator på projektet Save the North Sea, et miljøprojekt med fokus på at reducere og nedbringe plastforureningen i Nordsøen. Projektet blev tildelt prisen for bedst drevne og mest kommunikative miljøprojekt i verden i 2005.