SIRR – Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas

Urbanisering tvinger kyst- og landdistrikterne til at tænke nyt for at forblive attraktive for bosætning og jobskabelse. Der er behov for at styrke den lokale sammenhængskraft samt udviklingen af bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund. Virksomheder, organisationer og ildsjæle skal sikres, at de – sammen med kommuner, regioner og vidensaktører – får mulighed for at skabe bæredygtighed, robusthed og innovation i kyst- og landdistrikterne.

En af Europas vigtigste strategier lige nu er at blive klimaneutral ved at skifte til en moderne og ressourceeffektiv økonomi, hvor ingen mennesker eller steder er udeladt.
“Ingen skal stå udenfor i den grønne omstilling” – projektets motto

Når driftige iværksættere, ildsjæle og SMV’er får gode idéer, skal kyst- og landdistrikterne være klar til at hjælpe med udvikling, så de ikke tvinges til storbyer.

Der skal udvikles strategier og netværk for både at fastholde samt tiltrække talent og iværksætterevner og øge områdernes konkurrenceevne. Målgrupperne er SMV’er, interesseorganisationer og lokale offentlige myndigheder, som vil få bedre adgang til støtte og øget kapacitet ved at inddrage flere aktører og menneskelig kapital til lokale innovationer. 

I projektet identificeres netværkspartners inden for offentlig administration og inden for vidensaktører, lokale virksomheder og repræsentanter for civilsamfundet. Projektet vil undersøge, hvordan multi-helix innovationsmodellen kan bruges som redskab til at styrke den lokale samhørighed og udviklingen af ​​bæredygtige og modstandsdygtige lokale samfund med et specifikt fokus på kyst- og landområder.

Det tværnationale samarbejde er nødvendigt for at opnå kvalificeret udvikling af bæredygtige kyst- og landdistrikter og der vil igennem projektet være et perspektiv på fælles smarte specialiseringer og modeller for vækst i kyst- og landdistrikterne :

Sotenäs Symbioscentrum er LeadPartner i Sverige og står for den overordnede projektledelse
Skagen Uddannelsescenter er assisterende Lead Partner

Derudover er følgende foreninger og vidensinstitutter projektpartnere:

Danmark : Læsø Turist- og Erhvervsforening, Foreningen Stenvad Mosebrug og Aarhus Universitet
Sverige : Högskolen Väst, HoloHouse og Strömstad kommun
Frankrig : Ville de Louvigné Du désert, Communauté de Communes du Pays de Lumbres og Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure
Tyskland : Universität Vechta

For yderligere oplysninger, kontakt projektkonsulent Michael Ax :
Mail: max@sucska.dk eller telefon: +45 50502520