Projekter

Aktuelle projekter

Beelab

Din virksomhed har naturligvis en forretningsmodel. Men hvornår har du sidst givet forretningsmodellen et serviceeftersyn ? Rystet posen og åbnet for helt andre muligheder for at trimme, forny eller erstatte den eksisterende forretningsmodel ?

På Skagen Uddannelsescenter hjælper vi virksomheder med at skabe forretningsmodeller i en tid, hvor produkter, efterspørgsel, produktionsmetoder, kommunikationsveje, distribution og regler er i konstant udvikling. En gennemgang af forretningsmodel kan være med til at udvikle og styrke din virksomhed samt finde nye måder, hvor der kan skabes værdi.

Hos Skagen Uddannelsescenter har vi et 6-kantet Beelab – i daglig tale kaldet Kuben. Kuben er et helt særligt rum, som symboliserer en forretningsmodels 7 dimensioner: Værdien, Brugere og kunder, Kompetencer, Netværksparternere, Værdikædefunktioner, Værdiformular samt den syvende dimension, som er relationerne. Denne dimension er placeret i midten, fordi relationerne holder sammen på det hele og får ting til at ske.

Vi viser jer, hvordan I kan arbejde med jeres virksomhed eller organisation på en let og systematisk måde, så I kan være fremsynede, dygtige og hurtige til at følge op på tidens muligheder og udfordringer. Uanset om I er begyndere eller avancerede eller om virksomheden er stor eller lille.

 • Alle værktøjer er forskningsbaserede
 • Vi ser på virksomhedens mange forretningsmodeller
 • Vi skaber fælles sprog for virksomhedens medarbejdere
 • Vi prioriterer visuelt arbejde højt
 • Vi skaber systematiske tænkemåder

Kuben er skabt til, at du sammen med dit team får lyst til at arbejde med forretningsmodeller. I Kuben skabes der rum til fordybelse, samtale og samarbejde. Her kan I udvikle jeres virksomhed og alle værktøjer er inden for rækkevidde. F.eks. er BeeBoardet integreret i væggen, der er smart-TV og der kan skrives på både bord og vægge. Bordet i midten viser forretningsmodellens struktur, og hjælper jer med at fastholde og forstå forretningsmodellens dimensioner. Efter udarbejdelse af forretningsmodel kan Skagen Uddannelsescenter tilbyde innovationsmodellen ”Multibusiness Model Innovation” som er udviklet af professor Peter Lindgren.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jens Lundholm Pedersen

Mail: jlp@sucska.dk
Telefon +45 51598103

Skandinavisk Elektrisk Transport System – SETS II

I juni 2019 bevilgede EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak og Norsk forvaltende myndighed tilsammen 2 mio. euro i støtte til det 3-årige udviklingsprojekt Skandinavisk Elektrisk Transport System, forkortet SETS.

SETS-projektet skal bidrage til at reducere støj og partikeludledning fra de nordiske havne og den maritime transportsektor ved i løbet af de næste tre år at fremme elektrificering på 8 havne i Danmark, Norge og Sverige, og sammen med disse havne udvikle løsninger, værktøjer og metoder som gør havnene og søfarten i KASK-regionen mere miljøvenlig og som kan inspirere omverdenen.

Med afsæt i danske og norske forskningsmiljøer granskes ‘best practices and solutions’ inden for bl.a. batteriteknologi, samtidig med at der sammen med transport- og servicesektoren kigges på driftskrav til de fremtidige teknologiløsninger. På baggrund heraf udarbejdes individuelle elektrificeringsplaner og strategier for implementering på de enkelte havne, ligesom mulighederne for nye forretnings- og finansieringsmodeller afdækkes.

Partnerne i SETS-projektet er: Energibyen Frederikshavn, Aarhus Universitet, Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Hirtshals Havn, svenske Sotenäs Kommun og Kungshamn Hamn samt Universitetet i Sørøst-Norge og de norske havne i Larvik, Moss, Arendal og Grenland.

Skagen Uddannelsescenter er LeadPartner og økonomisk ansvarlig for projektet.

For yderligere oplysninger, kontakt projektleder 

Jens Lundholm Pedersen mail: jlp@sucska.dk / tlf: +45 51598103

Havn
Læs mere om SETS II HER

SIR – Sustainability, Innovation & Resilience

Skagen Uddannelsescenter har taget initiativ til SIR projektet for at undersøge anvendelsen af quadruple-helix innovationsmodellen som et værktøj til at styrke lokal sammenhængskraft og udviklingen af bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund. Projektet har et særligt fokus på hvordan specifikt kyst- og landområder kan anvende modellen.

Illustration: Quadruple-helix innovationsmodel

I projektet identificeres netværkspartners inden for offentlig administration og inden for vidensaktører, lokale virksomheder og repræsentanter for civilsamfundet. Projektet vil undersøge, hvordan quadruple-helix innovationsmodellen kan bruges som redskab til at styrke den lokale samhørighed og udviklingen af ​​bæredygtige og modstandsdygtige lokale samfund med et specifikt fokus på kyst- og landområder. Det skal blandt andet undersøges, hvordan modellen kan integreres i udvikling og implementering af lokale udviklingsprogrammer og strategiske tiltag.

Samtidig skal der udføres en kortlægning og analyse af relevant tværnational forskning og nye metoder i forhold til at udvikle og afprøve nye grænseoverskridende modeller for styrket netværksdannelse og samarbejde mellem lokale aktører, virksomheder, myndigheder og vidensaktører.   

Skagen Uddannelsescenter er Lead Partner og økonomisk ansvarlig for projektet.

Sotenäs Symbioscentrum er partner i Sverige.

For yderligere oplysninger, kontakt projektkonsulent Michael Ax,

Mail: max@sucska.dk eller telefon: +45 50502520

Fondsansøgninger

Skagen Uddannelsescenter hjælper virksomheder og foreninger med fondsansøgninger til finansiering af lokale initiativer og projekter. Vi har senest bistået med fondsansøgninger for nedenstående projekter:

Læs mere om Ålbæk Havnebad HER

Foreningen Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro arbejder på at etablere et havnebad i den yderste del af Ålbæk Havn og en aktivitetsbro på havnens sydmole. På aktivitetsbroen etableres omklædnings-faciliteter, terrasser og opholdsområder med borde og bænke, i havnebadet badebroer og flydende pontoner, og på sigt skal der også opføres en østvendt sauna med udsigt ud over havneindsejlingen. Projektet har et anlægsbudget på ca. 7 mio. kr. Foreningen forventer projektopstart i foråret 2022.

Læs mere om Hvide Klit HER

Golfklubben Hvide Klit ønsker at etablere et nyt 9.500 m2 stort vådområde på banearealet i Bunken Klitplantage. Projektet skal gøre banen mere attraktiv for både egne spillere, greenfee-spillere og turneringer, sikre en mere miljørigtig og bæredygtig brug af områdets vandressourcer samt skabe et godt grundlag for biodiversiteten. Projektet har et anlægsbudget på ca. 927.000 kr. Projektet forventes at påbegynde september 2021.

Læs mere om fiske- og udsigtsplatformene HER

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skagen Havn, Skagen Havfiskerklub, Skagen Byting og Turisthus Nord har i fællesskab skabt nye faciliteter til lystfiskere. Ved at etablere 3 platforme langs den nye ydermole, er der skabt unikke muligheder for molefiskeri og fantastiske udsigtspunkter. Projektet har modtaget tilskud fra ENV Fonden og Friluftsrådet, og fiske- og udsigtsplatformene blev taget i brug den 19. marts 2021.

Tidligere projekter

Vi har gennem årene gennemført projekter indenfor følgende EU-programmer:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

 • Bistået Senhjerneskadecenter Nord i Frederikshavn med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende deltagelse i landsdækkende projekt om Offentlig-Privat Innovation og etablering af Living Lab på Senhjerneskadecentret. 
 • Bistået GASmuseet i Hobro med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende etablering af nyt videns- og oplevelsescenter for energi, miljø og klima.
 • Bistået Skagen Skipperskole med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende opførelse af ny skipperskole.
 • Bistået de statsanerkendte museer i Nordjylland med udarbejdelse af ansøgninger og gennemførsel af projekter indenfor udvikling af nye oplevelses-design.
 • Bistået Skagen Havn med udarbejdelse af ansøgning til første etape af udvidelsen af Skagen Havn.

Den Europæiske Fiskerifond

 • Bistået Skagen Skipperskole med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projekt omhandlende etablering af ny full-mission brosimulator.

Fornyelsesfonden / Markedsmodningsfonden

 • Bistået Frederikshavn Kommune med ansøgning og gennemførelse af projekt omhandlende funktionsudbud indenfor inkontinensområdet.

Den Europæiske Socialfond og Europa Kommissionens EQUAL-program

 • Bistået Sønderborg og Løgumkloster kommuner med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projektet ”Det multikulturelle arbejdsmarked med kommunen i centrum”. Projektet blev tildelt 2. pladsen ved uddelingen af Socialministeriets Integrationspris i 2004. 
 • Bistået Skagen Kommune med udarbejdelse af ansøgninger og gennemførsel af en række projekter omhandlende opkvalificeringsforløb for ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Grundtvig

 • Dansk partner i R3L Promotor projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på udvikling af IT-baserede supporttjenester for bæredygtige europæiske lærende regioner.
 • Dansk partner i NewTELS projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på spredning af erfaringer om livslang læring i 16 europæiske lande.
 • Dansk partner i Lilliput-projektet, et livslang læringsprojekt med fokus på udvikling af læringsmaterialer om lærende byer og regioner.

Interreg ØKS

 • Lead Partner på projektet ”SETS2 – Skandinavisk Elektrisk Transport System”, et projekt som skal accelerere de nordiske havnes omstilling til el-drift, og herigennem bidrage til at reducere CO2 udledningen fra havnene.
 • Lead Partner på projektet ”NIV – Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK”, et projekt som har til formål at fremme iværksætteri og opstarten af nye virksomheder blandt borgere med udenlandsk baggrund, og at fremme beskæftigelsen for samme målgruppe i enkeltmands, mikro- og nystartede virksomheder.
 • Dansk koordinator på projektet Ren Kystlinje, et miljøprojekt med fokus på at reducere og nedbringe plastforureningen i Kattegat/Skagerrak. 
 • Initiativtager og partner i SETS-forprojektet, som banede vejen for at samle relevante aktører ift. udbredelse af miljørigtige transportløsninger indenfor KASK-regionen om et fælles tværnationalt udviklingsprojekt.
 • Konsulentbistand til de statsanerkendte museer i Nordjylland i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af det dansk-svensk-norske samarbejdsprojekt IKON (Interregionalt KulturOplevelses Netværk).

Interreg Baltic Sea Region

 • Dansk partner i Baltic SeaBreeze-projektet, et miljøprojekt med fokus på at ændre holdninger og adfærd for at mindske havforurening.

Interreg North Sea Region

 • Dansk koordinator på projektet Save the North Sea, et miljøprojekt med fokus på at reducere og nedbringe plastforureningen i Nordsøen. Projektet blev tildelt prisen for bedst drevne og mest kommunikative miljøprojekt i verden i 2005.